03049, м. Київ, вул. Стадiонна, 3-А, оф.2,
тел. +38 044 361-49-51, тел. +38 044 361-49-52
Е-mail: office@ spetsocenka.com.ua
МЕТА ОЦІНКИ

В рамках аудиту

Проведення комплексної оцінки основних засобів підприємства для підтвердження справедливої вартості активів у фінансовій звітності за нормами МСФЗ, згідно з міжнародними стандартами оцінки(МСО)

Отримання кредиту

Оцінка в цілях отримання кредиту під заставу майна підприємства (іпотеки) в цілях вирішення розбіжностей між кредитором і позичальником з питань вартості забезпечення.

Приватизація

Протягом тривалого часу держава залишиться найбільшим власником нерухомості. У процесі приватизації й акціонування підприємства державної власності переходять в приватну.

Страхування

Як показує практика, визначення страхової вартості майна та вартості збитку може проводитися як незалежним оцінювачем, так і страховою компанією. Проте в останньому випадку, не дивлячись на явну перевагу , існує ряд специфічних моментів.

Внесення майна до статутного капіталу

У статутний капітал фірми можна внести не тільки гроші, але і будь-яке інше майно. Віддзеркалення цієї операції в бухгалтерському і податковому обліку у сторони, що передає та сторони, що отримує, має ряд особливостей.


Передача прав власності

Передача права власності - це юридично оформлений акт купівлі-продажу, обміну, дарування, спадкоємства, вилучення. Передача права власності завжди виходить з якоїсь операції або взагалі з якого-небудь юридичного відношення.

Оптимізація бази, що обкладається податком

Проведення обліку та оцінки об'єктів нерухомості за їх ринковою вартістю істотно полегшить роботу в суміжних з оподаткуванням галузях - страхуванні, іпотечному кредитуванні, розвитку інших інструментів фінансування інвестиційних проектів.

Оцінка збитку

Copyright c 2008 Спецоцiнка Украiна
Головна | Про компанiю | Послуги | Контакти