03049, м. Київ, вул. Стадiонна, 3-А, оф.2,
тел. +38 044 361-49-51, тел. +38 044 361-49-52
Е-mail: office@ spetsocenka.com.uaНОРМАТИВНА БАЗА

Загальна нормативна база з оцінки майна та майнових прав:

1. Закон України від 12.07.2001 № 2658 "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"

2. Закон України від 04.03.1992 № 2163 "Про приватизацію державного майна"

3. Закон України від 10.041992 №2269 "Про оренду державного та комунального майна"

4. Закон України від 02.10.1992 № 2654 "Про заставу"

5. Постанова КМУ від 10.09.2003 № 1440"Про затвердження Національного стандарту №1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав"

6. Постанова КМУ від 10.12.2003 №1891"Про затвердження Методики оцінки майна"

Нормативна база з оцінки нерухомості:

1. Закон України від 14.09.2000 № 1953 "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва"

2. Постанова КМУ від 26.09.2002 № 1447"Методика грошової оцінки пам'яток"

3. Постанова КМУ від 28.10.2004 № 1442"Про затвердження Національного стандарту №2 "Оцінка нерухомого майна"

4. Наказ ФДМУ від 18.03 2004 №377 "Шодо затвердження Порядку оцінки орендованого нерухомого майна, що містить невід'ємні поліпшення, здійснені за час його оренди, під час приватизації"

5. Наказ ФДМУ від 23.12.2004№2929/227 "Про затвердження Порядку визначення вартості відтворення чи заміщення земельних поліпшень - будинків, будівель та споруд малоповерхового житлового будівництва"

6. Наказ ДКУЖКГ від 02.07.1993 №52"Про затвердження Правил визначення фізичного зносу жилих будинків"

7. Рішення Київської міської ради від 05.07.2001 №366/1342 "Про Методика розрахунку і порядок використання орендної плати за користування майном територіальної громади м. Києва"

Нормативна база оцінки земельних ділянок:

1. Земельний кодексУкраїни від 25.10.2001 N 2768

2. Закон України від 11.12.2003 №1378 "Про оцінку земель"

3. Постанова КМУ від 11.10. 2002 №1531 "Про експертну грошову оцінку земельних ділянок"

4. Рішення Київської міської ради від 26.07.2007 №43/1877 "Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Києва та Порядку її визначення"

5. Рішення Київської міської ради від 21.12.2000 №118/1095 "Про орендну плату за землю в м. Києві"

Нормативна база з оцінки автотранспорту:

1. Наказ Мінюсту та ФДМУ від 24.11.2003 №142/5/2092 "Про затвердження Методики товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів"

Нормативна база з оцінки майнових комплексів, цінних паперів та інтелектуальної власності:

1. Закон України від 23.02.2006 №3480 "Про цінні папери та фондовий ринок"

2. Постанова КМУ від 29.11.2006 №1655"Про затвердження Національного стандарту №3 "Оцінка цілісних майнових комплексів"

3. Постанова КМУ від 03.10.2007№1185"Про затвердження Національного стандарту № 4"Оцінка майнових прав інтелектуальної власності"

4. Наказ ФДМУ від 23.01.2004 №105 "Про затвердження Порядку визначення початкової вартості пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що підлягають продажу на конкурсах"

5. Наказ ФДМУ від 13.12.2005 №3162 "Про затвердження Порядку визначення оціночної вартості об'єктів права інтелектуальної власності, що перебувають у державній власності або були створені (придбані) за державні кошти, з метою зарахування на бухгалтерський облік"

Copyright c 2008 Спецоцiнка Украiна
Головна | Про компанiю | Послуги | Контакти