03049, м. Київ, вул. Стадiонна, 3-А, оф.2,
тел. +38 044 361-49-51, тел. +38 044 361-49-52
Е-mail: office@ spetsocenka.com.ua
Документи, які необхідні для проведення оціночних робіт

Нижченаведений перелік носить попередній характер і може бути скорочений або розширений залежно від виду об'єкта оцінки і після ознайомлення Оцінювача із метою проведення оціночних робіт та завданням на оцінку. В процесі проведення оціночних робіт може знадобитися додаткова інформація про об’єкт оцінки. Всі документи надаються у вигляді ксерокопій (нотаріальне завірення необов'язкове). Інформація від юридичних осіб яка надається у вигляді довідкової, підписується відповідальною особою і скріплюється печаткою.

Перелік документів, необхідних для оцінки житлових приміщень:

§         Документи,  які підтверджують право власності суб'єкта на об'єкт нерухомості (Свідоцтво про право власності,  договір купівлі-продажу, договір дарування, договір міни, інше);

§         Технічний паспорт  БТІ;

§         Довідка про первісну й залишкову балансові вартості об'єкта (для Замовника - юридичної особи);

§         Інформація про проведення ремонтних робіт, витрати на утримання (у т.ч. комунальні платежі);

§         Паспортні дані та ідентифікаційний номер Замовника - фізичної особи, або банківські реквізити Замовника - юридичної особи.

Перелік документів, необхідних для оцінки земельної ділянки:

§         Документи, які підтверджують право власності суб'єкта на користування, володіння або розпорядження земельною ділянкою; 

§         Дані про територіальні межі ділянки (кадастровий план, площа земельної ділянки, схеми границь земельної ділянки або карти з позначенням і описом місця розташування);

§         Категорія земельної ділянки у відповідності з цільовим призначенням;

§         Розрахунок річного податку за земельну ділянку ( у разі оренди ділянки – розрахунок орендної плати);

§         Відомості про наявність обтяжень, включаючи обтяження заставою або борговими зобов'язаннями, наявність орендарів, юридичних застережень, угод, контрактів, договорів, спеціальних податкових обкладань і інших обмежень по використанню (якщо є).

§         Паспортні дані та ідентифікаційний номер Замовника - фізичної особи, або банківські реквізити Замовника - юридичної особи.

Перелік документів, необхідних для оцінки нежитлових приміщень, будівель, та споруд:

§         Документи, які підтверджують право власності суб'єкта на об'єкт нерухомого майна (Свідоцтво про право власності,  договір купівлі-продажу, договір дарування, договір міни, інше); 

§         Технічний паспорт БТІ;

§         Документи на земельну ділянку під будинком (див. пункт «Перелік документів, необхідних для оцінки  земельної ділянки»)

§         Довідка про первісну і залишкову балансові вартості об’єкта оцінки (для Замовника - юридичної особи);

§         Інформація про проведені ремонтні роботи, а також витрати пов’язані з  утриманням та обслуговуванням об'єкта оцінки (плата за землю, зарплата обслуговуючого персоналу, комунальні платежі, амортизація,  страхування та ін.);

§         Паспортні дані та ідентифікаційний номер Замовника - фізичної особи, або банківські реквізити Замовника - юридичної особи.

Перелік документів, необхідних для оцінки цілісного майнового комплексу (бізнесу), цінних паперів:

§         Організаційно-правові документи підприємства (Статут, Свідоцтво про реєстрацію, Свідоцтво про взяття на облік  в податковому органі, Свідоцтво про внесення до ЄДРПОУ, Наказ «Про облікову політику підприємства»);

§         Характеристика основного та інших видів діяльності;

§         Інвентаризаційний опис основних засобів, інших необоротних активів, запасів та іншого майна (активів);

§         Бухгалтерська звітність за останні 3-5 років, що передують даті оцінки          (Форми №1 «Баланс», №2 «Звіт про фінансові результати», №3 «Звіт про рух грошових коштів»,  №4 «Звіт про власний капітал»,  №5 «Примітки до річної фінансової звітності»,  №6 «Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»);

§         Розшифровка даних по статтях балансу;

§         Останній аудиторський висновок (якщо проводилася аудиторська перевірка);

§         Звіт про результати розміщення акцій;

§         Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій;

§         Документи, які підтверджують право власності суб'єкта на об'єкти нерухомого майна (Свідоцтво про право власності,  договір купівлі-продажу, договір дарування, договір міни, інше); 

§         Свідоцтво про державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно;

§         Технічні паспорти БТІ на нерухоме майно;

§         Технічні паспорти на обладнання з актом технічного стану. Технічний паспорт на автотранспорт із документами про проходження техогляду або актом технічного стану;

§         Довідка про відсутність обтяження на майно підприємства;

§         Довідка про повну первісну і залишкову балансові вартості нерухомого майна, машин і обладнання, рік постановки на баланс або дата введення в експлуатацію;

§         Довідка про технічний стан інженерних мереж із вказівкою точок підключення і основних технічних характеристик (діаметр, довжина, марка кабелю, стан). Схема мереж;

§         Інформація про наявність дочірніх підприємств, філіалів та відділень;

§         Збут:

- реалізація по передоплаті, %

- реалізація в кредит, %, строк звичайного кредиту

- реалізація продукції без посередників, %

- реалізація продукції через посередників %, основні посередники

- залишок на складі, %

§         Портфель замовлень на найближчі 3 роки, з розшифровкою по замовниках

§         Постачання:

- основні постачальники

- форма розрахунку з постачальниками (кредит, передоплата)

§         Структура витрат на виробництво по основному та інших видах діяльності;

§         Інформація про кадри(загальна чисельність працюючих, чисельність по основному виробництву,  чисельність по допоміжних службах, середній вік, середня заробітна плата, затримки по виплаті заробітної плати);

§         Інформація про конкурентів;

§         Банківські реквізити Замовника оцінки.

Всі представлені документи повинні бути підписані директором, головним бухгалтером, керівниками відповідних служб.

Перелік документів, необхідних для оцінки машин і обладнання:

§         Правовстановлюючі й правопідтверджуючі документи (договори, акти, рахунки-фактури, видаткові накладні, технічні паспорти, тощо);

§         Повне найменування об'єкта: марка, модель, серія;

§         Завод (фірма) – виробник;

§         Рік випуску, рік введення в експлуатацію;

§         Технічні характеристики об'єкта (потужність, маса, розміри, пробіг, продуктивність і т.п. - відповідно до технічної документації);

§         Інвентарний номер, первинна й залишкова балансові вартості на дату оцінки (якщо власник об'єкта - юридична особа);

§         Відомості про проведенні ремонти (заміна вузлів, агрегатів, удосконалення);

§         Залишковий строк корисного використання (після закінчення строку корисного використання машин і обладнання, але при їх фактичному використанні, головним інженером підприємства надається Довідка про прийняття рішення про подовження строку корисного використання) ;

§         Паспортні дані та ідентифікаційний номер Замовника - фізичної особи, або банківські реквізити Замовника - юридичної особи.

Перелік документів, необхідних для оцінки морських суден, суден внутрішнього плавання:

§         Правовстановлюючі документи;

§         Рік, місце будівництва, порядковий номер будівництва;

§         Реєстраційні документи на плавзасіб видані Реєстром судноплавства України, Російським морським реєстром судноплавства або іншим спеціальним реєстраційним товариством ;

§         Первісна та залишкова балансові вартості судна (якщо власник є юридичною особою);

§         Паспорти суднових механізмів і устаткування;

§         Документи, що підтверджують клас судна;

§         Документи, які підтверджують класифікаційні ознаки судна (за призначенням, за районом плавання, за наявністю двигуна, за типом енергетичної установки, за типом двигуна, за характером руху, за матеріалом корпусу, за архітектурно-конструктивним типом);

§         Машинний журнал із вказівкою виробітку двигуна;

§         Технічний акт огляду судна із вказівкою дефектів та зносу;

§         Акт приймання судна в експлуатацію із вказівкою його комплектності;

§         Суднові акти про аварійні й інші ушкодження основних елементів судна;

§         Основні техніко-експлуатаційні характеристики на судно (довжина, ширина, висота борта, осаду, водотоннажність, дедвейт, автономність плавання по запасах палива, кількість палуб і водонепроникних перебирань, трюм (призначення, температура, об’єм), кількість і розміри вантажних люків, суднові запаси (паливо, прісна вода, баласт), головний двигун (тип, марка, потужність), допоміжні й аварійні двигуни (тип, марка, потужність), рушії (тип, кількість, матеріал), головний редуктор (марка), котли (кількість, продуктивність, тиск) короткі характеристики суднових приладів (вантажне, лебідки, якірне, кермове), рятувальні засоби (тип, марка, кількість, місткість), промислове устаткування (якщо є), джерела енергії суднової мережі;

§         Паспортні дані та ідентифікаційний номер Замовника - фізичної особи, або банківські реквізити Замовника - юридичної особи.

Перелік документів, необхідних для оцінки повітряних суден:

§         Документ, що підтверджує право власності на об’єкт (свідоцтво експлуатанта, свідоцтво про державну реєстрацію, пономерна документація, Акт про приймання-передачу прав власності або інші документи про передачу прав власності);

§         Документація про ресурси, дати виготовлення і ремонти, про роботи на підтримання літальної придатності, про комплектація об’єкта та його індивідуальні особливості (пономерна документація об’єкта, Справа ремонту);

§         Документація про періодичність та об’єми періодичних (регламентні) роботи, про періодичність робіт по заміні та обслуговуванню елементів (експлуатаційно-технічна документація);

§         Документація про виконання робіт з підтримки літальної готовності судна;

§         Документація про реальний технічний стан об’єкта, його укомплектованість, наявність несправного обладнання (Акт технічного стану об’єкта авіаційної техніки);

§         Акт технічного стану об’єкта авіаційної техніки, у якому вказується: склад комісії із вказівкою посад, дата складання акту, ідентифікаційні характеристики об'єкта і його основних вузлів, фактичне знаходження об'єкта, установлений ресурс і наробіток всього літального апарату і його основних вузлів, дані про дотримання регламенту технічного обслуговування й ремонту, дані про проведені ремонти, комплектність об'єкта, фактичний технічний стан об’єкта, рекомендації з подальшого використання, прогноз терміну служби й перелік необхідних ремонтно-відбудовчих робіт;

§         Основні технічні характеристики на судно (рік випуску, рік введення в експлуатацію, заводський, серійний, реєстраційний і обліковий номер, найменування й тип апарата, завод виготовлювач, компонування пасажирських кабін, вантажопідйомність, габарити вантажних відсіків, дальність польоту при максимальному комерційному завантаженні й запасі палива, крейсерська швидкість, клас аеродрому посадки, характеристики силової установки (тип, кількість і потужність (тяга) силових установок, тип палива, видаткові характеристики), характеристики систем керування (склад навігаційного пілотажного устаткування, засоби зв'язку, системи наведення), характеристики устаткування (склад і характеристики пасажирського устаткування, склад і характеристики вантажного устаткування), характеристика систем експлуатації (витрата палива, наявність і кількість членів екіпажа, питомі експлуатаційні витрати (вартість літної години перевезення пасажира, вантажу)), відомості про капітальні ремонти (дата, вид ремонту) і відомості про аварійні ситуації;

§         Паспортні дані та ідентифікаційний номер Замовника - фізичної особи, або банківські реквізити Замовника - юридичної особи.

 

Copyright c 2008 Спецоцiнка Украiна
Головна | Про компанiю | Послуги | Контакти